You are here

Pride Cymru to Hold Open Day

27/02/2023

Pride Cymru, the largest LGBTQIA celebration in Cymru / Wales, invites its supporters to consider getting involved in volunteering, with an open day at its offices on Greyfriars Road. The open door will apply from 10.30am to 3.30pm and Pride Cymru say: “We have a variety of volunteer roles available, from event planning & development, to community outreach and training & education, and much more. No matter what your interests or skills are, we have a place for you on our team.  
During the Open Day, you will have the opportunity to learn more about our work and the impact that volunteers have on our organisation. You will also have the chance to ask questions and get a behind-the-scenes look at what it's like to volunteer with Pride Cymru”. Pop along to the Pride Cymru website for further information.  

https://www.pridecymru.com/the-charity/current-opportunities#voluntary-p...

 

Mae Pride Cymru, dathliad LGBTQIA mwyaf Cymru/Wales, yn gwahodd ei gefnogwyr i ystyried cymryd rhan mewn gwirfoddoli, gyda diwrnod agored yn ei swyddfeydd ar Heol Greyfriars. Bydd y drws agored yn berthnasol o 10.30am tan 3.30pm a dywed Pride Cymru: “Mae gennym amrywiaeth o rolau gwirfoddol ar gael, o gynllunio a datblygu digwyddiadau, i allgymorth cymunedol a hyfforddiant ac addysg, a llawer mwy. Ni waeth beth yw eich diddordebau neu sgiliau, mae gennym le i chi ar ein tîm. Yn ystod y Diwrnod Agored, cewch gyfle i ddysgu mwy am ein gwaith a’r effaith y mae gwirfoddolwyr yn ei chael ar ein mudiad. Byddwch hefyd yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chael cipolwg tu ôl i'r llenni ar sut beth yw gwirfoddoli gyda Pride Cymru”. Galwch draw i wefan Pride Cymru am ragor o wybodaeth. 

Pride Cymru
Caerdydd / Cardiff
Caerdydd/Cardiff
Cymru / Wales
Community Organisations
LGBT Community Organisations
Pride
Volunteering
Volunteers

Our Supporting Stations

BCfm - Our home station. Broadcasting across Bristol on 93.2fm
Gastonbury FM - Broadcasting across Glastonbury on 107.1fm
Bradley Stoke Radio - covering the Bradley Stoke area of Bristol on 103.4fm
Bath Sound - Making a noise about music, events and culture in Bath
Frome FM - covering Frome on 96.6fm
Thornbury FM - Streaming online from Thornbury near Bristol
Wave Radio - Streaming online from Weston Super Mare
Radio Tircoed - covering the Swansea area on 106.5fm
Trans Radio UK - Online trans focused radio
The Global Voice - Radio For All!
Medway Pride Radio - for the Rainbow Community & Beyond
KTCR - Connecting Communities
Ujima Radio
Base Radio
Sanctity of Sound